Auto-Rx logo

Bestill her!
 
 
Auto-Rx Banner
 
 


T-TEC Prosedyre:
Vi anbefaler T-TEC procedyren når du skal bytte automatgiroljen. Dette fordi den bytter ut 100% av den gamle, skitten oljen med ny og frisk olje. Dette er viktig, da vanlig avtapping fra automatkasser gjerne medfører at halvparten eller mer av oljen blir igjen i converter og kjølesystem, og den vil da blande seg med den nye som fylles på. T-TECsystemet kobles på kjølerørene til girkassen, og ny olje trykkes inn i det ene røret mens den gamle da kommer ut av det andre. Dette gjøres mens motoren går, og dermed "spyles" ny olje gjennom hele systemet slik at man byttet all gammel olje med ny.

En enkelt behandling:
Auto-Rx® løser opp forurensinger i girboksen mye lettere en i motoren. Dette fordi girboksen er et lukket system, uten de forbrenningsproduktene, den høye varmen og miljøet som er i en forbrenningsmotor. Det er derfor ikke nødvendig med mer enn en runde med rens av girbokser, mens motorer gjerne trenger 2 runder for å bli bra.

 

Rensing av girkasser med Auto-Rx®

Etter at Auto-Rx® har gjort jobben sin med rens og vitalisering av pakninger* i girboksen (*automatkasser), er det mange som har blitt forbløffet over resultatet. Auto-Rx® kan:
  • Motvirke og/eller utsette dyre reparasjoner av girboksen
  • Øke levetiden på girboksen
  • Gjenopprette normal funksjon på litt eldre og kanskje dårlig vedlikeholdte girbokser

Automatic Transmission Cleaning Instructions        Manual Transmission Cleaning Instructions      

Forurensinger og varmgang - en girboks' største problemer

Spesielt automatgir er utsatt for problemer som skyldes forurensinger og overoppheting av vitale komponenter. Selv om en girboks er rimelig tett, vil det under drift være en viss slitasje av både clutchbånd, drev og ventilpakninger. Dette avgir partikler som sirkulerer i giroljen, og over tid vil disse avsettes på ugunstige steder og faktisk føre til at slitasjen øker. Skiftintervallene for girolje er lange, og mange skifter ikke girolje på bruktbilen sin i det hele tatt, det er liksom ikke DET som er vedlikeholdspunkt nr. 1.

Automatic Transmissions
Automatgir blir om sagt gjerne for dårlig vedlikeholdt i sin levetid, de får dermed stempelet å være det svake leddet i drivlinjen. Reparasjoner er ofte svært kostbare, med startpriser på mange tusen kroner. Fabrikantene angir oljeskiftintervaller på gjerne 100.000km, men et girboksverksted vil ofte si at det burde vært halvparten så lange intervaller. Så hvem skal man tro på? Uansett hvordan man vedlikeholder girboksen sin, så har den garantert godt av en rens når den har gått 100.000km eller mer.

Noen nyere automatgir har ikke mulighet for oljeskift, eller dette er meget komplisert, sjekk i håndboka før du begynner.

Automatkasser har en ganske kompleks oppbygning med ventilsystemer, clutchbånd, pumper og drev. Spesielt ventilsystemet og clutchene er følsomt for forurensinger, og typiske problemer som oppstår er trege girskift, at girene/clutchene "glipper" eller at den ikke vil skifte til enkelte gir. Pakningene i ventilsystemet blir gjerne stive og lekker litt over tid, noe som endrer trykkforholdene i ventilsystemene.

Auto-Rx® løser opp avleiringer og myker opp pakninger, clutcher og drev blir rene og girboksen får en sjanse til å jobbe som normalt igjen.

MERK: Det er meget viktig at all girolje byttes med ny når rensen er ferdig, dvs etter 160-200 mil. Dette gjelder også servo og andre hydrauliske systemer. Oljefilteret i automatkasser er gjerne ganske grovt, og vil ikke fange opp alt av finpartikler som Auto-Rx® løser opp, så det er viktig at man får ut alt. Benytt "T-tec" -metoden, enten selv eller få et verksted til å bytte ut giroljen.  (Se egen artikkel i venstremargen på denne siden.)

Instruksjoner for Automatgir
 

STEG 1 Sjekk oljenivået, hvis det viser mer enn max, må det tappes av litt for å ikke overfylle når Auto-Rx® tilsettes. OBS: På biler med automatgir skal som regel motoren være i gang når nivået kontrolleres - sjekk håndboka!
STEG 2 Tilsett ca en halv flaske  Auto-Rx® , dette er uavhengig av mengden girolje.
STEG 3 Kjør bilen noen minutter for å fordele Auto-Rx® i giroljen.
STEG 4 Sjekk oljenivået på girboksen igjen og topp opp hvis det er for lavt.
STEG 5 Kjør 160 mil. (For biler som har jobbet hardt med tauing av campingvogner osv kan kjørelengden økes til 250 mil, men ikke mer.
STEG 6 Bytt automatolje (og filter, om ønskelig og/eller nødvendig - se Steg 7) Bruk den oljen som fabrikanten foreskriver.
STEG 7 Om filterbytte i automatkasser: I mange automatkasser er det bare en "fluenetting" som filter for å fange opp større partikler, enkelte har ikke filter i det hele tatt. Filtrene i automatgir er som regel mye grovere enn vanlige oljefiltre og er ofte ikke nødvendige å bytte. Hvis det ser dårlig og tett ut - så bytt det. Når du skal bytte olje så anbefales på det sterkeste at man benytter T-Tech eller lignende metode slik at ALL giroljen byttes, også den i converter og kjølerør/oljekjøler.
STEG 8 Gratulerer, prosessen er ferdig!

Manuelt gir
 

STEP 1

Tilsett ca 0,6 dl Auto-Rx® per liter girolje.

STEP 2 Kjør ca 160-250 mil.
STEP 3 Bytt girolje, bruk den oljen som fabrikanten foreskriver.
 
 
 
   

Copyright 2002-2011. Auto-Rx Worldwide, Inc., Jacksonville Beach, FL USA. All rights reserved.
Site Design by WordPro