Auto-Rx logo

Bestill her!
 
 
Auto-Rx Banner
 
 
AutoRx chemist explains how it works

My name is Rich Eklund, I work as chemical formulation consultant to the Auto-Rx Group. Your question is loud and clear: "Will ARX work with Synthetics?"

The answer is yes. May I qualify that this is true whereby your goal is to clean out deposits and contaminants in a relatively well maintained machine. In other words a preventative maintenance application. Auto-Rx and its combination of cleaning esters will certainly enhance a full synthetic's ability to clean while performing its primary objective of lubricating. Most oils have only the amount of detergency to maintain a clean system, not clean a dirty one. So what happens is that if you put clean oil in a dirty motor, the detergent package gets consumed long before the scheduled oil drain and what initial cleaning occurred with fresh change, you give back at the end, and may be more over time. ARX will give the host oil many times over , the cleaning capacity of the host oil. The oil is still capable of lubricating, while the ARX slowly clean the deposits.

However, if you attempting to address a rotational seal issue, such as front or rear main seal or cam seal, then I would suggest using a dino oil and follow the instruction on the ART site.

If you have a very high mileage dirty motor, that will need two or more applications, I would suggest dino again for the sheer cost of running back to back cleanings.

ARX cleans a bit faster when run with dino oil. Reason being, ARX composed entirely of esters are polar and have somewhat of an attraction to metal. With dino's there are no other large quantities of polar materials and ARX has little competetion for the metal surfaces. In full synthetics, typically you a PAO lubricating base, combined with esters to hold the oils additive package in suspension. These coupling esters will compete with ARX for space on the metal surfaces. May I also note that many group III dino derived/refined base oils are marketed as full synthetic. ARX will work great with these as well.

So in conclusion, yes you may run ARX with a full synthetic and enjoy good results. However if you have rotational seal issues, dino would be your choice.

Hope this is helpful to you. Any further questions, write us back.

Best Regards,

Rich Eklund

Å velge riktig olje for Auto-Rx®

Testede/godkjente syntetiske oljer

Amsoil Kun "XL line"
Castrol Syntec (men ikke 0w-30 fra Tyskland)
Shell Alle, inklusive Shell ROTELLA-T
Pennzoil Alle
Quaker State Alle
Motorcraft Alle
Biltema Alle
Felleskjøpet Alle
SuperTech Alle

Auto-Rx® fungerer generelt best med de billigste tilgjengelige oljene. Kort fortalt er motoroljer delt opp i grupper fra 1-5, (se nederst på siden) der Gruppe 2 er rene mineraloljer, Gruppe 3("billigsyntetisk") er superraffinerte mineraloljer og Gruppe 4 er de rent kjemisk oppbygde og EKTE syntetiske oljene. Disse er laget for å tåle svært lange skiftintervaller. Gruppe 4 er som regel adskillig dyrere enn de syntetiske i Gruppe 3. Typiske oljer i Gruppe 3 er de rimeligste syntetiske/halvsyntetiske oljer. Oljer som Auto-Rx® USA har testet og godkjent er for eksempel Valvoline Conventional, SuperTech og Coastal. Noen andre Gruppe 3 oljer er Pennzoil (i gul flaske) og Castrol GTX.

Vi vet at de helt vanlige mineraloljene fungerer best sammen med Auto-Rx®, men det kan i noen tilfeller være vanskelig å finne olje som tilfredsstiller akkurat din bil, spesielt hvis fabrikanten spesifikt krever en kostbar langlivs-olje. Som regel finner man da en passende olje i Gruppe 3 man kan bruke, siden kjørelengden med Auto-Rx® er så kort at disse ikke rekker å brytes ned. Pass på at viskositetskravene oppfylles. (De dyre langlivsoljene skal jo brukes for lange skiftintgervaller, Auto-Rx®-behandlingen tar bare 500 mil) Etter behandling bruker man olje foreskrevet av fabrikanten, også med eventuell vedlikeholdsdose.

Litt mer om oljer og Auto-Rx®

Årsaken til at Auto-Rx® fungerer best med de billigste mineraloljene er at de syntetiske inneholder en kompleks pakke med tilsetninger som får oljen - og avleiringene - til å klynge seg til metallet. Det blir dermed en konkurranse mellom Auto-Rx® og oljen om plassen, noe som fører til at det blir vanskelig å få skylt vekk avleiringer og svartslam. Den realtivt korte kjørelengden under behandling er godt innenfor levetiden til en billig mineralsk olje, og ihvertfall til oljer i Gruppe 3, så du sparer også penger på å velge en billig olje. (Det samme gjelder selvsagt filtere).

Hvis man ser på kvalitetsspesifikasjonene (API/ACEA/VW/MB...) til mange minerlaoljer, så ser man ofte at disse er minst like gode som mange syntetiske oljer. De gir derfor gjerne like god beskyttelse av motoren som de dyre, men den store forskjellen er levetiden. Med foreskrevne skiftintervaller på kanskje 1500-2000 mil greier ikke mineraloljene å holde tritt, men det betyr jo ingenting under Auto-Rx® -behandling da denne bare er på maks 500 mil. Dette passer jo også perfekt for skiftintervaller for mineralsk olje. Mineraloljer er dessuten et MUST om man skal stanse svetting fra simmerringer.

Så fort du har renset motoren med Auto-Rx® , kan du gå over til vedlikeholdsprogrammet, som gir ypperlige resultater med hvilken som helst olje. Vedlikeholdsdosen gir litt ekstra renseeffekt, litt bedre smøring og slitasjereduksjon samt litt ekstra støtte for vertsoljens andre tilsetninger slik som å motvirke/nøytralisere syrer (TBN).

MOTOR OIL GROUPINGS
Group I Laget ved å "fryse" løsemidler, den minst raffinerte oljetypen. Som regel en miks av ulike hydrokarbonkjeder med lite eller ingen homogenitet. Disse oljene brukes til lite krevende oppgaver, "husholdningsolje".
Group II Laget ved hydroprosessering og raffinering, de vanligste og billigste motoroljene på markedet. De har alt fra "grei" til meget bra kvalitet når det gjelder smøring og motorbeskyttelse generelt, men er dårligere enn syntetiske oljer når det gjelder viskositet i kulde, oljefilmstyrke og levetid.
Group III Lages i utgangspunktet som Gruppe 2, men gjennomgår den beste raffineringen slik at hydrokarbonkjedene er mest mulig homogene. De blir dermed mer pålitelige og stabile, og med diverse tilsetninger blir de gjerne kalt syntetiske da de innehar mange av de samme egenskapene som ekte syntetiske oljer. "Syntetiske" oljer basert på Gruppe 3 har blitt veldig vanlig etter hvert grunnet pris/ytelse.
Group IV

Disse baseoljene (gjerne PAO, PolyAlkylOlefiner) lages ved kjemisk oppbygging av molekylene, noe som gir dem 100% homogenitet. De blir dermed veldig stabile og forutsigbare, levetiden blir lang og viskositeten i kulde utmerket. Dette er de dyreste syntetiske oljene. Disse oljene tilsettes veldig ofte polare estere som får dem til å klynge seg til metallet, noe som er ypperlig for smøring, men som er en "liten katastrofe" for Auto-Rx® . Slike oljer "limer" både seg selv og avleiringer til metallet og hindrer Auto-Rx® i å skylle dem vekk. Amsoil og Mobil 1 er typiske slike fullsyntetiske oljer.

Group V Dette er spesialoljer som lages på ulike måter, de er gjerne estere eller polyolestere og brukes ofte som tilsetninger i andre oljer. De innehar hver for seg ulike spesielle egenskaper, og brukes ikke som baseoljer i seg selv, men kan tilføre andre baseoljer spesielle egenskaper. Polyolestere er blant en av ingrediensene i Auto-Rx®  for å høyne gjennombruddsstyrken i oljefilmen.
   
 
 

 

 
   

Copyright 2002-2011. Auto-Rx Worldwide, Inc., Jacksonville Beach, FL USA. All rights reserved.
Site Design by WordPro