Auto-Rx logo

Bestill her!
 
 
Auto-Rx Banner
 
 
Motoroljer og svartslam - nyttig lesestoff!

There's a snappy new moniker for Black Death now, and it's called sludge. The cause is the same as Black Death and it seems to be regardless of maintenance or mileage. The chemical compounds in engine oils break down over time due to prolonged exposure to high temperatures and poor maintenance habits. When the oil oxidises, the additives separate from the oil and begin to chemically break down and solidify, leading to the baked-on oil deposits turning gelatinous, and that nasty compound is what is lovingly referred to nowadays as sludge. It's like black yoghurt. What doesn't help is that modern engines, due to packaging, have smaller sumps than in the "good old days" and so hold less oil. This means that the oil that is present in the engine can't hold as much crap (for want of a better word) and can lead to earlier chemical breakdown.
The most common factor in sludge buildup is mineral oils combined with a lack of maintenance by the car owner combined with harsh driving conditions. But this isn't true in all cases. For some reason, a 2005 Consumer Reports article discovered that some engines from Audi, Chrysler, Saab, Toyota, and Volkswagen appear prone to sludge almost no matter how often the oil is changed.
 

 -->Les mer...

Motorsykler og Auto-Rx®

 

Carlos Roque with 1996 Suzuki
Carlos Roque, Florida
Read His Comments

See also other comments
regarding motorcycles and Auto-Rx
®

Auto-Rx® virker mens du kjører, det er ingen driftsstans. Bare tilsett til motoroljen og Auto-Rx®  vil langsomt løse opp avleiringer som kan påvirke ytelse og motorens levetid. Auto-Rx® er testet hos American Motorcycle Institute på Daytona Beach, Florida. AMI kjørte før- og ettertest av kompresjon, og oljeprøver ble sendt til Dyson Analysis for analyser. Se test- resultatene her.

Langsom, metodisk rensing er foretrukket framfor "gammeldags" skylling med løsemidler, som i verste fall kan medføre at klumper tetter oljekanaler og skade pakninger. Auto-Rx® er kompatibel med alle oljetyper og påvirker ikke oljens egne egenskaper negativt på noe vis.

FORDELER:

  • Auto-Rx® renser alle oljesmurte deler innvewndig i motoren og forlenger levetiden og påliteligheten.
  • Auto-Rx® er sikkert i bruk og forårsaker ingen skader
  • Auto-Rx® renser rundt stempelringer, gjenoppretter tapt kompresjon, forbedrer forbrenningen og hjelper til å holde motorsykkelen utenfor verkstedet
  • Auto-Rx® renser og optimaliserer girboksen

 

INSTRUKSJONER
 

STEG 1 Bytt olje og filter. Hvis du nylig har gjort dette, gå til STEG 2
STEG 2 Tilsett Auto-Rx® til oljen i forholdet 6% pluss 0,5 dl ekstra for filteret. Auto-Rx® inneholder 3,6dl. For 3 liter motorolje blir dette ca 2dl + 0,5dl = 2,5dl.
STEG 3 Kjør 160 mil og bytt deretter olje og filter - unngå fullsyntetisk langlivsolje.
STEG 4 Kjør nye 160 mil og du er ferdig.
STEG 5 Bytt til den oljetypen og filter som foreskrevet av fabrikanten.
 

Motorolje-kapasitet Auto-Rx®
3 liter 2,5dl
4 liter 3dl
5 liter 3,6dl (1 hel flaske)

Auto-Rx® Mengdetabell

Hvis girkasse og motor deler olje - husk å regne med total oljemengde. 1 flaske Auto-Rx® = 3,6dl.
Blandingsforhold: 6% 0,5dl for filteret.

 

 
 
   

Copyright 2002-2011. Auto-Rx Worldwide, Inc., Jacksonville Beach, FL USA. All rights reserved.
Site Design by WordPro