Auto-Rx logo

Bestill her!
 
 
Auto-Rx Banner
 
 
Om angrerett ved internettkjøp:

Angrerettlova gjelder for handel på internett. Angrefristen gjeld frå den dag du mottok vara og 14 dagar framover. Ved slike kjøp pliktar seljar å legge ved vara opplysningar om angrefristen og angrefristskjema. Unnlet seljar å legge ved angrefristskjema vert angrefristen utvida inntil 3 månader. Dersom det ikkje er opplyst om angrerett vert angrefristen utvida til 1. år. Ved kjøp på Internett gjeld elles dei same reglar som ved postordrekjøp, dvs. kjøpar pliktar å betale returporto.

 

Auto-Rx®' Pengene-Tilbake-Garanti

 

Det garanteres at Auto-Rx® fjerner innvendige forurensinger i 4-takts forbrenningsmotorer, gir- og hydraulikksystemer i en grad som gjør at problemer som skyldes slike forurensninger forsvinner eller reduseres merkbart. Tungt forurensede motorer kan behøve 2 renseprosedyrer før resultatene blir tilfredsstillende.

MERK: Auto-Rx® kan ikke reparere slitte eller defekte komponenter. Auto-Rx® er en metallrens, som virker over tid og ikke gjør noen skade. Auto-Rx® USA eller Arx.Co Hellberg kan likevel ikke stå ansvarlig for skader eller problemer som måtte oppstå ved bruk av Auto-Rx® .

Garantien gjelder ikke behandling av pakningslekkasjer da disse ofte skyldes forhold som er vanskelige å bestemme og forutse. Garantien forutsetter at bruksanvisningen er fulgt.

Retur- og angrerett:

Arx.Co følger Kjøpsloven vedrørende retur- og angrerett for netthandel. Forskrifter og returskjema medfølger hver ordrebekreftelse. Retur skal alltid avtales på forhånd, og både brukt og ubrukt emballasje skal returneres. For retur i henhold til angrerett må forsegling på flaske(r) ikke være brutt.

 
 
   

Copyright 2002-2011. Auto-Rx Worldwide, Inc., Jacksonville Beach, FL USA. All rights reserved.
Site Design by WordPro